اعضای شورای امور زنان و خانواده استان البرز

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سمت در شورا

شماره تماس

1

دکتر محمدحسن برهانی فر

هیات علمی/رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان

رئیس شورا

02634182201

2

دکتر فاطمه حاجیلویی

هیات علمی گروه معارف/مسئول امور زنان و خانواده استان

دبیر شورا

34182963

3

دکتر مصطفی مبلغی

هیات علمی/رئیس دبیرخانه هیات امنا استان

عضو  شورا

02634182953

4

دکتر رمضان جهانیان

هیات علمی/ رئیس دانشگاه واحد هشتگرد

عضو  شورا

44239222

5

دکتر عباس صارمی حصاری

هیات علمی/رئیس مرکز نظرآباد

عضو  شورا

45354259

6

دکتر ابراهیم اکبری

هیات علمی/معاون دانشجویی و فرهنگی واحد کرج و استان

عضو  شورا

02634182206

7

دکتر مرتضی خدابین

هیات علمی/معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد کرج و استان

عضو  شورا

02634182203

8

دکترحامد ثابت

هیات علمی /معاون پژوهشی واحد کرج و استان

عضو  شورا

02634182736

9

دکترعلیرضا محمدی نژاد گنجی

هیات علمی/معاون توسعه مدیریت و منابع واحد کرج و استان

عضو  شورا

02634182205

10

حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود خوش باور

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری استان

عضو  شورا

02634182461

11

دکتر منیره سید مظهری

رییس دانشکده الهیات

عضو  شورا

34182627

12

دکتر فروزان اعلایی

مدیر گروه حقوق

عضو  شورا

-

13

دکتر منصوره تجویدی

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان

عضو  شورا

34182580

14

استاد زیبا جحازی

فرهنگی،استاد حوزه و دانشگاه

عضو  شورا

-

15

دکتر آدینه اصغری نژاد

هیات علمی گروه معارف

عضو  شورا

-